Links

  • 1. Sogeti
  • 2. JBoss
  • 3. IBM
  • 4. Oracle
  • 5. SpringSource
  • 6. NL-JUG
  • 7. Java

Archives

Syndication  RSS 2.0

RSS 1.0
RSS 2.0

Bookmark this site

Add 'JCN Blog' site to delicious  Add 'JCN Blog' site to technorati  Add 'JCN Blog' site to digg  Add 'JCN Blog' site to dzone

Posted by Eric Gunnewegh at 21:13 on Thursday 15 March    Add 'High Performance Enterprise Service Bus' site to delicious  Add 'High Performance Enterprise Service Bus' site to technorati  Add 'High Performance Enterprise Service Bus' site to digg  Add 'High Performance Enterprise Service Bus' site to dzone

In de intruductie in Banking Architectures had John Davies al gesproken over de Front, Middle en Back Office systemen die van belang zijn bij investment banks. Deze systemen sturen over en weer berichten naar elkaar, veelal in XML format. Een Enterprise Service Bus is de middleware die daar voor zorgt. Dat zo’n ESB cruciaal is blijkt wel uit het feit dat sommige berichten bedragen kunnen representeren van miljarden dollars. Een bericht dat verstuurd wordt en pas een dag later een exception geeft heeft op zo’n moment alleen al aan rente een enorm bedrag gekost. Kortom, er is dus genoeg aanleiding om in een aparte presentatie de betekenis van een ESB voor een investment bank nader toe te lichten.

Belanrijke eigenschappen van een ESB zijn:
- scalability
- resilience (fouten moeten goed afgehandeld kunnen worden)
- performance (efficient gebruik van de beschikbare resources)

Banken kunnen voor hun ESB kiezen uit commercial off the shelf (COTS) producten, of zelf een ESB bouwen. Voor COTS producten zijn IBM, BEA, MS en Tibco de belangrijke spelers, maar geen van deze vendors kan volgens John alles bieden wat een bank nodig heeft ook al wordt dit beloofd.

Een ESB bestaat uit een Bus en adapters die de koppeling vormen tussen de Bus en de applicaties. De belangrijke features voor de bus zijn:
- routing
- management and monitoring
- message replay en message ordering

De features voor adapters die genoemd werden zijn:
- validation
- rules and constraints
- transformation (XSLT / XQuery)
- enrichment

Er zijn nogal wat problemen op te lossen:
- validation: xml schema’s kennen hun beperkingen (datum validaties, time-zones en time-offsets / cross-validaties)
- messages in non-XML format: er zijn nogal wat applicaties die CSV files genereren met miljoenen regels
- persisistence: FpML kent meer dan 4000 elementen en kan meer dan 10 levels diep zijn
Echter, in de meeste gevallen is XML goed genoeg.

Bij verreweg de meeste banken wordt MQ-series gebruikt als middleware omdat dit op veel platforms ondersteund wordt (zOS, Windows, Unix, Linux). In een Java omgeving komen ook alternatieven in beeld, zoals bijvoorbeeld ActiveMQ. Een nieuwe ontwikkeling om in de gaten te houden is AMQP. ESB vendors zijn hier serieus naar aan het kijken. Zodra een aantal vendors dit gaat aanbieden, wordt het interessant om te gaan gebruiken.


© 2020 Java Competence Network. All Rights Reserved.