Links

  • 1. Sogeti
  • 2. JBoss
  • 3. IBM
  • 4. Oracle
  • 5. SpringSource
  • 6. NL-JUG
  • 7. Java

Archives

Syndication  RSS 2.0

RSS 1.0
RSS 2.0

Bookmark this site

Add 'JCN Blog' site to delicious  Add 'JCN Blog' site to technorati  Add 'JCN Blog' site to digg  Add 'JCN Blog' site to dzone

Posted by Barend Garvelink at 16:52 on Tuesday 25 September    Add 'Public ID’s, URL’s, URI’s, URN’s… waar staat die XSD nou?' site to delicious  Add 'Public ID’s, URL’s, URI’s, URN’s… waar staat die XSD nou?' site to technorati  Add 'Public ID’s, URL’s, URI’s, URN’s… waar staat die XSD nou?' site to digg  Add 'Public ID’s, URL’s, URI’s, URN’s… waar staat die XSD nou?' site to dzone

Op de website van JAXB kwam ik een link tegen naar een tutorial getiteld XML Entity and URI Resolvers. Hierin staat haarfijn op een rijtje hoe het nou zit met alle verschillende manieren die je hebt om een XML namespace te identificeren.

De Public (-//OASIS//DTD DocBook XML V4.1.2//EN) is uit zwang, maar kom je bij DTD’s nog veel tegen. De URI en de URL kennen dezelfde syntax maar verschillen in betekenis. De URN tenslotte is een beetje een buitenbeentje maar niet minder nuttig. Een en ander staat formeel beschreven in RFC 3986.

Het genoemde artikeltje behandelt de verschillende namespace ID’s, en behandelt bovendien de OASIS XML Catalog en de Resolver classes die je in de bekende Java XML API’s tegenkomt. Met deze systemen kan een, zegmaar, "abstracte" id worden herleid tot een bestand op een bekende locatie.

Handig als inleiding, handig als naslagwerk. bookmark me!


© 2020 Java Competence Network. All Rights Reserved.