Links

  • 1. Sogeti
  • 2. JBoss
  • 3. IBM
  • 4. Oracle
  • 5. SpringSource
  • 6. NL-JUG
  • 7. Java

Archives

Syndication  RSS 2.0

RSS 1.0
RSS 2.0

Bookmark this site

Add 'JCN Blog' site to delicious  Add 'JCN Blog' site to technorati  Add 'JCN Blog' site to digg  Add 'JCN Blog' site to dzone

Posted by Ronald Van Eijck at 23:20 on Monday 10 December    Add 'The Zen of Agile Management' site to delicious  Add 'The Zen of Agile Management' site to technorati  Add 'The Zen of Agile Management' site to digg  Add 'The Zen of Agile Management' site to dzone

De sessie werd gepresenteerd door David Anderson werkzaam bij Corbis, een van Bill Gates privé bedrijfjes. Hoewel ik altijd het hardst roep geen manager te willen worden leek dit me toch de interessantste presentatie tijdens de eerste sessie en daarin werd ik niet teleurgesteld. Via een gevarieerde presentatie gaf David aan de hand van herkenbare voorbeelden zijn visie op Agile Management.

Volgens David zijn er 4 belangrijke metrics om het succes van een project te meten: Throughput, Work-in-progress, Leadtime en Quality. Throughput is de hoeveelheid features (functiepunten of welke maatstaf je ook gebruikt om functionaliteit te meten) er per tijdseenheid geproduceerd wordt. Work-in-progress is het aantal features er nu onderhanden zijn, Leadtime is de tijd tussen de start en de afronding van een feature. En tot slot quality gedefinieerd als het aantal bevindingen dat gevonden wordt na development testing gemeten in bevindingen per feature. Throughput is daarbij de maatstaf om de productiviteit te meten en de andere 3 zijn goede indicatoren om te zien of een project op de juiste weg is. Waarbij vooral lead-time er erg uitsprong. Via een serie grafiekjes van projecten uit het verleden werd duidelijk dat door te zorgen dat developers zich op zo min mogelijk problemen tegelijk storten het aantal bevinden drastisch naar beneden ging. Zijn advies voor iteratieve projecten is dan ook om te werken met cycles van 1 tot 2 weken. Ook over kwaliteit was hij erg uitgesproken: Er bestaat niet zoiets als sneller bouwen met minder kwaliteit. Mindere kwaliteit zorgt alleen voor meer fouten en daarmee meer bugfixing wat vervolgens veel meer tijd kost dan met goede kwaliteit te bouwen. Belangrijkste maatregelen om de kwaliteit te verbeteren: Design & code reviews, static and dynamic code analyse (findbugs & friends) en natuurlijk ook test first development. Dit sloot ook prima aan bij een uitspraak van een collega architect die meldde dat tijdens een van zijn projecten via de onderlinge code reviews veel meer bugs werden gevonden dan tijdens de systeemtest.

Naast de metrics om zaken meetbaar te maken kwamen ook de management zaken aan de orde. Hoewel je deze kenmerken wel vaker hoort toch nog maar even een opsomming van wat een goede manager zou moeten doen: Geef het development team de ruimte, ze weten veel meer van software ontwikkeling dan managers. Ondersteun het team door dingen mogelijk te maken en problemen op te lossen. Daar kan ik me prima in vinden, het sluit vrij goed aan bij mijn beeld van een goede PL.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van David.


© 2020 Java Competence Network. All Rights Reserved.