Links

 • 1. Sogeti
 • 2. JBoss
 • 3. IBM
 • 4. Oracle
 • 5. SpringSource
 • 6. NL-JUG
 • 7. Java

Archives

Syndication  RSS 2.0

RSS 1.0
RSS 2.0

Bookmark this site

Add 'JCN Blog' site to delicious  Add 'JCN Blog' site to technorati  Add 'JCN Blog' site to digg  Add 'JCN Blog' site to dzone

Posted by Tobias Groothuyse at 17:29 on Saturday 12 April    Add 'Where do Open source & Agile meet?' site to delicious  Add 'Where do Open source & Agile meet?' site to technorati  Add 'Where do Open source & Agile meet?' site to digg  Add 'Where do Open source & Agile meet?' site to dzone

In deze interessante presentatie ging de spreker (geen baard) in op de overeenkomsten tussen open source en agile software development. Hieruit bleek dat er zowel veel overlap is als veel verschillen. Een selectie van de argumenten:

Overeenkomsten

 • Continuous integration
 • Tight feedback loops
 • Lightweight processes
 • Collective code ownership
 • Small, self enabled teams

Verschillen

 • Agile: Pair programming
 • Agile: Daily standups
 • Agile: Iterative development
 • Open source: no user/product manager
 • Face to face communication

De conclusie was dat veel open source principes zijn overgenomen in de diverse agile methoden maar dat daarnaast agile een aantal andere zinnige principes heeft toegevoegd. Uit het publiek was de reactie dat open source veel van de agile principes op een andere manier invulling geeft. Mijn persoonlijke conclusie is in ieder geval dat de toegevoegde waar de van de “war room” (de kamer waarin alle agile teamleden werken) groot is. De  winst die behaald wordt door direct face-to-face communicatie  en  dagelijkse status  updates  is  groot.  Dit is natuurlijk lastig te realiseren in  open source projecten waar van nature door developers van over de hele wereld aan wordt gewerkt.


© 2020 Java Competence Network. All Rights Reserved.