Links

  • 1. Sogeti
  • 2. JBoss
  • 3. IBM
  • 4. Oracle
  • 5. SpringSource
  • 6. NL-JUG
  • 7. Java

Archives

Syndication  RSS 2.0

RSS 1.0
RSS 2.0

Bookmark this site

Add 'JCN Blog' site to delicious  Add 'JCN Blog' site to technorati  Add 'JCN Blog' site to digg  Add 'JCN Blog' site to dzone

Posted by Willem van de Griendt at 8:44 on Tuesday 22 April    Add 'Groovy en Grails, een introductie' site to delicious  Add 'Groovy en Grails, een introductie' site to technorati  Add 'Groovy en Grails, een introductie' site to digg  Add 'Groovy en Grails, een introductie' site to dzone

Tijdens de JSpring van 2008 gaf Maarten Hoppen de presentatie Groovy en Grails, een introductie.

Maarten Hoppen begon met een introductie over Grails en Groovy. Door Grails, de bruisende community en de perfecte integratie van Groovy is het een uitstekende taal voor de Java platform. Het is open source, makkelijk te installeren en gratis te downloaden vanaf de Grails website. Voor de taal bestaat er een Eclipse plugin, maar het werken via de command prompt is ook mogelijk. Daarvoor moeten er paden aan de classpath worden toegevoegd. Daarvoor verwijs ik naar de website van Grails.


Na dit inleidende verhaal met betrekking tot de installatie en de bereikbaarheid, werd de presentatie vervolgd met een eerste demonstratie; het runnen van een applicatie en het laten zien wat er mogelijk is. Met het: grails create-app commando wordt automatisch een directory structuur aangemaakt en vervolgens wordt er gevraagd naar een applicatie naam.
Kort daarna volgde een tweede demonstratie; hierin liet de presentator zien hoe eenvoudig het is om in een korte tijd iets visueels te maken, maar toch op een Java-achtige manier, de relevante classen moesten natuurlijk handmatig aangemaakt worden. Dit kan met het: create-domain-class commando of het create-controller-class commando om een controller aan te maken. Met het commando run-app kan de applicatie gestart worden. Default wordt er al iets getoond terwijl er nog niets handmatig toegevoegd is, namelijk het Grails logo.
Door het toevoegen van String objecten worden automatisch TextFields aangemaakt. Voor diverse verschillende standaard objecten worden namelijk default GUI’s aangemaakt.

Doelstellingen
De demonstratie werd afgewisseld met een opsomming van de doelstelling van Grails, deze betreffen:
1. Hoog productiviteit gehalte;
2. Hergebruik;
3. Lage leercurve;
4. Goede documentatie;
5. Versimpelen van onderhoud;
6. Veel Samples toegevoegd;
7. Ontwikkel omgeving;

Bouwstenen
De bouwstenen van Grails zijn Spring, Hybernate, Sitemesh en Groovy. Na deze opsomming werd Groovy besproken. De eigenschappen van Groovy zijn onder andere: Java met features, agile en heeft ook een lage leercurve.
De default directory structuur zie er als volgt uit:

%PROJECT_HOME%

+ grails-app

+ conf

+ hibernate
+ spring

+ controllers
+ domain
+ i18n
+ services
+ taglib
+ util
+ views

+ layouts

+ lib
+ scripts
+ src

+ groovy
+ java

+ test
+ web-app

+ WEB-INF

Demonstratie
Een derde demonstratie volgde waarin gebruik werd gemaakt van twee verschillende containers; een widget en een date. Graag verwijs ik naar de code in de presentatie.
Vervolgens werd uitgelegd dat deze nieuwe taal over Dynamic Finder Methods beschikt, zie hiervoor eveneens de sheets uit de presentatie.
Ook beschikt de taal over een plugin faciliteit waarbij plugins dynamisch te gebruiken zijn. Op het moment van schrijven zijn er ongeveer 65 plugin beschikbaar. Om de eenvoudige toepassing van plugins te denomstreren, maakte de presentator gebruik van de richApp plugin. Hiervoor moet de plugin worden mee gecompileerd. Binnen de view package kan in de Main class naar de tags gezocht worden en hieraan kan een datechooser worden toegekend. Als nu een date object gebruikt wordt, zal er een mooie datachooser getoond in plaats van drie listboxen die bestaan uit dag, maand en jaar. Taglibs binnen Java zijn volgens de presentator niet zo gemakkelijk in gebruik, beheer en onderhoud. Met Grails en Groovy wordt het weer leuk om met Taglibs te werken. Het is dynamisch en het kan zonder een server-restart gebruikt worden.
Een vijfde en laatste denomstratie werd door de presentator gebruikt om de layout aanpassing te laten zien, met betrekking tot het verschil tussen de layout van date en de richApp layout datechooser van de plugin.

Resources
Tot slot volgde enkele topics met betrekking tot de resources voor Grails en Groovy, ten eerste kwam het internet aanbod, de podcasts. Daarna volgde enkele korte boekbesprekingen: het boek Groovy in Action, Getting started with Grails en Groovy Recipes.

Vragenronde
Na de presentatie werd in verband met de tijdsdruk een korte vragenronde gehouden. Hierin werden de volgende vragen behandeld: Adoptations zijn niet mogelijk? Is Grails in Nederland populair? Het antwoord op de eerste vraag is neen, en het antwoord op de tweede vraag is, de Grails in Nederland inderdaad niet erg populair is, maar het begint wel te groeien. Veel aandacht van Sun zelf gaat uit naar JRuby en Scala. Groovy is Nederland wel populair.
Tot zover de presentatie.

Conclusie
Mijn conclusie met betrekking tot de presentatie is dat het een leuke en interessante presentatie was, omdat er voldoende afwisseling was in de theorie en praktijk. Het was voor mij interessant omdat er nieuwe technieken besproken werden die gemaakt zijn voor het Java platform. Met betrekking tot de stof zelf is de conclusie dat het technieken zijn die nog populairder zouden moeten worden omdat de taal de meeste zaken bevat, de nieuwe features, die we in de toekomst nodig zullen gaan hebben.

Slot opmerking: de genoemde verwijzing naar de presentatie, bevat een presentatie uit 2006 waarbij de voorbeelden ongeveer gelijk zijn gebleven.

Marc


© 2020 Java Competence Network. All Rights Reserved.