Links

  • 1. Sogeti
  • 2. JBoss
  • 3. IBM
  • 4. Oracle
  • 5. SpringSource
  • 6. NL-JUG
  • 7. Java

Archives

Syndication  RSS 2.0

RSS 1.0
RSS 2.0

Bookmark this site

Add 'JCN Blog' site to delicious  Add 'JCN Blog' site to technorati  Add 'JCN Blog' site to digg  Add 'JCN Blog' site to dzone

Posted by Willem van de Griendt at 16:35 on Monday 28 April    Add 'People vs Process – Cultural Patterns of Software Development Organizations' site to delicious  Add 'People vs Process – Cultural Patterns of Software Development Organizations' site to technorati  Add 'People vs Process – Cultural Patterns of Software Development Organizations' site to digg  Add 'People vs Process – Cultural Patterns of Software Development Organizations' site to dzone

De presentatie werd gegeven door Marc Evers. Na een volkomen onbegrijpelijke start van de presentatie kwam na een tijdje een soort opening waarin Marc Evers vertelde dat hij Agile coach en zelfstandig Agile trainer was. Wat Agile is is in het praatje nooit vertelt en dat ga ik dus hier ook maar niet doen maar het moet iets te maken te hebben met de cultural patterns of software development die behandeld werden in het praatje. Ik zal zoals in het praatje gebeurde ook hier die patterns herhalen de patterns werden afwisselen ‘pattern’ of ‘culture’ genoemd maar duiden op hetzelfde.

Het eerste pattern is de Routine cultuur. Een routine cultuur is process oriented en heeft een “best way” aanpak. Er zijn tools, bullet lists en methoden. Management voert strakke coltrole uit.

Het tweede patroon wat daartegenovergesteld kan worden is de variabele cultuur. De variabele cultuur heeft al motto “Do whatever we feel like” Je ziet het veel in nieuwe “clubs” en in kleine “clubs”. Er is close cooperation, craftsmanschip, hands off management en het hangt op indiviuen er zijn ook meestal “helden”.

Tussen deze eerste twee patterns is een wisselwerking. Het variable pattern werkt niet meer vanaf acht to tien klanten en dan gaat de organisatie meestal over naar een routine cultuur. ALs een routine cultuur onder druk komt te staan gaan ze vaak tijdelijk over naar het variable patroon waarbij er gerekend word op individuele programmeurs.

Het derde patroon is de steering culture. Hierbij is er sprake van feedback controll, het is resultaat gericht, het is gebaseerd op vertrouwen, er is feedback door tests en het motto is “Act early, act small”.Vaak is er sprake van XP en Scrum. Het managemnt let juist ook op kleine problemen. Om een orgasnisatie steering te maken moeten er duidelijk doelen zijn en de stuurbaarheid moet in orde zijn vooral door voorspelbaarheid die bestaat uit mental models van het software development process en stabiliteit.

Het vierde patroon is het oblivious pattern. Vaak is de software developer ook de software user en deze is zich niet bewust van het feit dat hij software ontwikkeld. Het levert een sterk customer oriented process op wat zich snel aanpast aan de gebruiker. Het nadeel hiervan is dat er veel resources opgaan aan software ontwikkeling waar niemand van weet dat het gebeurt.

Het vijfde patroon is de anticipating culture. Het management is zich bewust van de verschillende patterns die er zijn en kiest de beste en past continue processen aan om ze te verbeteren. Er word gekeken naar het verleden en scenario’s worden gepland met risk management voor het process.

Het laaste patroon is de congruent culture. Hier is de hele cultuur en dus ook iedere medewerker doordrongen van de verschillende patterns of software development en is iedereen continue bezig om op elk moment de beste aanpak te kiezen.

De presentatie bestond uit deze opsomming van deze cultural patterns. Toch vond ik ook de simpele opsomming ervan zondere verdere uitleg of meningen zeer de moeite waard om even bij stil te staan.

Edze


© 2020 Java Competence Network. All Rights Reserved.